064/61-44-580
Pozovite nas
8 AM - 20 PM
Svaki dan!
kliknite da biste omogućili zumiranje
searching...
Nismo našli rezultate
Pogled Roadmap Satelit Hibrid Teren Moja lokacija Ceo ekran Pret Sledeći
Napredna pretraga
Našli smo 0 rezultate. Pregled rezultata
Napredna pretraga
našli smo 0 rezultate
Rezultati pretrage

Uslovi Korišćenja

 1. Sajt www.360nekretnine.rs, u dajem tekstu 360 Nekretnine se bavi oglašavanjem nekretnina na jedan sasvim originalan i moderan način, korišćenjem panoramskih fotografija koje sami fotografišemo i pakujemo u virtuelnu turu koja im daje interaktivnost te omogućuju posetiocu da se virtuelno kreće kroz prostor, odnosno kreiramo 360 prezentaciju . U daljem tekstu koristićemo termin 360 prezentacija.
 2. Korišćenjem  ovog sajta ili njegovom pristupu  prihvatate sledeća pravila i uslove korišćenja. Ako se ne slažete sa uslovima  molimo vas da ne koristite ovaj websajt.  360 Nekretnine su slobodne da izmene ove uslove u bilo koje doba  i vaše korišćenje posle izmena podrazumeva vaše prihvatanje istih.  Molimo vas da sa vremena na vreme pročitate uslove korišćenja zbog mogućih izmena.
 3. 360 Nekretnine nisu agencija za promet nekretnina, 360 nekretnine ne uzimaju nikakav procenat od posredovanja ili prodaje nekretnine,. 360 nekretnine su samo internet portal za oglašavanje nekretnina.
 4. 360 Nekretnine ne dozvoljavaju registraciju korisnika i njihovo samostalno oglašavanje i postavljanje fotografija ili bilo kakvog vida prezentacije.
 5. Fotografije nekretnine u 360 prezentaciji i sama 360 prezentacija je isključivo naše autorsko delo i ne može se distribuirati i dalje koristiti, u komercijalne i reklamne svrhe, osim ako to prilikom izrade 360 prezentacije nije naznačeno i dogovoreno, kao i dogovoren način korišćenja 360 prezentacije van okvira ovog sajta.
 6. 360 prezentacija može biti deljiva samo ukoliko je to prlikom izrade naznačeno od strane naručioca, ili naknadnim zahtevom za deljenje sadržaja.
 7. Sve 360 prezentacije smeštene su na web serverima pod kontrolom 360 Nekretnina. Deljenje sadržaja može biti ostvareno prilikom preuzimanja kodova za deljenje gde naručilac mora da dostavi imena web portala koji bi sadržaj učinili vidljivim i na njihovim stranicama.
 8. Naručilac 360 prezentacije može zatražiti da prezentacija bude smeštena na sopstvenim, ili nekim drugim web serverima, kao i da ne bude smeštena na 360 nekretninama, pri tome naručilac 360 prezentacije mora navesti imena web portala gde bi prezentacija bila smeštena. U tom slučaju kompletnu 360 prezentaciju dobija na CD-u ili nekom drugom prenosnom mediju. Predajom 360 prezentacije se ne prenose autorska prava za istu, već samo pravo korišćenja na navedenim serverima. Delovi predate prezentacije su zaštićeni od zloupotrebe i svako reverzibilno programiranje s ciljem skidanja zaštite nije dozvoljeno. Isporučene prezentacije nisu ograničene vremenskim razdobljem u kojem se mogu koristiti.
 9. 360 prezentacije su optimizovane za prikazivanje na web serverima. Dobijanjem prezentacije i njene postavke na web servere može doći do povećanog internet saobraćaja te opteretiti server ili izazvati dodatne troškove.
 10. 360 Nekretnine nisu odgovorne za troškove ili štetu načinjenu prilikom korišćenja 360 prezentacije na web serverima koji nisu pod kontrolom 360 nekretnina.
 11. Web server 360 nekretnina je optimizovan za korišćenje 360 prezentacija ali 360 nekretnine ne snose odgovornost za poslovni gubitak ili svaku drugu štetu usled nemogućnosti pristupa ili prikazivanja 360 prezentacije, iz bilo kakvog razloga, prekida internet konekcije, loših performansi uređaja na kome se gledaju prezentacije, nekompaktibilnosti uređaja, kvara na serveru i drugo. 360 Nekretnine zadržavaju pravo da bez prethodne najave menaju vizuelni izgled sajta ili 360 prezentacije, posebno ukoliko se ispostavi da sajt ili prezentacija opterećuju resurse web servera ili dovode u pitanje sigurnost istog. 360 Nekretnine ne pravi nikakve prezentacije ili dekrete po kome je ovaj sajt  osiguran od  kvarova, virusa ili drugih štetnih komponenti.  Nećemo biti odgovorni za bilo koju vrstu oštećenja ili gubitka koji mogu biti rezultat hakovanja ili infiltracije na ovaj sajt.
  SAMI STE ODGOVORNI ZA ADEKVATNO KORIŠĆENJE OPREME KOJU KORISTITE  PRI KONEKCIJI NA OVAJ SAJT I SLAŽETE SE DA NEĆETE NANOSITI OŠTEĆENJA SAJTU www.360nekretnine.rs, KAO ŠTO GARANTUJETE DA NAS NEĆETE TUŽITI ZA POLAGANJE PRAVA BAZIRANOG NA UPOTREBU OVOG SAJTA, UKLJUČUJUĆI POLAGANJE PRAVA NA ODLAGANJE POSLA ILI IZGUBLJENOG PROFITA DO KOJEG JE DOŠLO UPOTREBOM MATERIJALA ILI SADRŽAJA NA OVOM SAJTU.
  Stranice na ovom websajtu mogu sadržati tehničke nepreciznosti, istekle informacije i tipografske greške. Po procenama  dozvoljenim po važećem zakonu OVAJ WEBSAJT JE PREDSTAVLJEN “TAKAV KAKAV  JE”. 360NEKRETNINE   NE NUDE  NIKAKVA  JAMSTVA,  NI JASNO ODREĐENA  NITI NAGOVEŠTENA, NITI GARANTUJE KVALITET, DATA SADRŽAJ, UMETNIČKU VREDNOST, ILI ZAKONITOST INFORMACIJA, SADRŽAJA, DOBARA ILI SERVISA KOJI SU PREBAČENI, DOBIJENI, KUPLJENI, ILI NA DRUGI NAČIN  POSTALI DOSTUPNI NA OVOM SAJTU.  NE GARANTUJEMO DA  OVAJ WEBSAJT NEĆE IMATI GREŠKI NITI DA ĆE ISTE BITI ISPRAVLJENE.
 12. 360 NEKRETNINE NEMAJU KONTROLU NAD STATUSOM NEKRETNINE, DA LI JE PRODATA ILI NE, TE U SLUČAJU BILO KAKVE NEDZOVOLJENE RADNJE, PREPRODAJE NEKRETNINE, LAŽNOG PRESTAVLJANJA, VIŠESTRUKOG PRODAVANJA I SVAKE DRUGE VRSTE PREVARE OD STRANE BILO KOG LICA, 360 NEKRETNINE NE SNOSE NIKAKVU ODGOVORNOST.
 13. NI POD KOJIM OKOLNOSTIMA, UKLJUČUJUĆI I NEMAR,  360 Nekretnine  NEĆE BITI ODGOVORNE ZA BILO KAKVA POSEBNA, SLUČAJNA IILI KONSEKVENTNA OŠTEĆENJA ILI GUBITAK  PROFITA KOJI REZULTIRA DISTRIBUCIJOM ILI UPOTREBOM, ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE, 360 PREZENTACIJE, OSTALOG  SADRŽAJA ILI MATERIJALA NA OVOM WEBSAJTU, ČAK I AKO SMO UPOZORENI  NA MOGUĆNOST TAKVIH OŠTEĆENJA.  VAŽEĆI ZAKON  MOŽE DA NE DOZVOLI OGRANIČENJA ILI ISKLJUČIVANJE ODGOVORNOSTI ILI SLUČAJNOG ILI KONSEKVENTNOG OŠTEĆENJA, TAKO DA SE GORNJA OGRANIČENJA NE ODNOSE NA VAS.  NI U KOM SLUČAJU 360 Nekretnine NE MOGU BITI ODGOVORNI  VAMA  ZA  BILO KAKVA OŠTEĆENJA, GUBITKE, NEPRAVDU i sl. AKO IH BUDE PRI PRISTUPU OVOM SAJTU.
 14. Ovaj websajt može da sadrži adresare ili hyperlinkove za ostale kompanije ili websajtove  i ti sajtovi ili kompanije su same odgovorne za svoje poslovno ponašanje.  Njihova upotreba ili saradnja sa njima je vaš lični rizik.  360 Nekretnine  nemaju  kontrolu nad sadržajem takvih sajtova ili poslovnim politikama tih kompanija  i nismo odgovorni za (niti pod bilo kojim okolnostima možemo biti odgovorni) sadržaj, ispravnost ili pouzdanost bilo kojeg websajta koji je hyperlinkovan sa našeg sajta, niti smo odgovorni za poslovnu politiku tih kmpanija. Oni koji se odluče da sarađuju sa navedenim kompanijama ili pristupe informacijama sa ovih sajtova (uključujući sve informacije koje se pojavljuju na bilo kojem hyperlinku) su jedini odgovorni  za podobnost takvih informacija i kompanija.
 15. Nakon postavljanja 360 prezentacije na web server pod kontrolom 360 nekretnina, prezentacija je vidljiva 365 dana od dana postavljanja. Ukoliko je nekretnina prodata naručilac 360 prezentacije može zatražiti da se ista ukloni sa sajta. Tom prilikom 360 nekretnine mogu zatražiti da se 360 prezentacija i dalje koristi ali u promotivne svrhe, gde bi se sa prezentacije uklonili kontakt podaci, lokacija na mapi i svaki drugi privatni detalji.
 16.  Shodno dobroj poslovnoj politici i praksi 360 nekretnine će se truditi da uvaže sve opravdane sugestije klijenata ili posetilaca, te domaćinskom brigom o sajtu 360 nekretnine će se truditi da resursi sajta i 360 prezentacije budu uvek raspoložive.

Uporedite oglase